En frase som gjentas av alle fotballinteresserte er: det var dommerens feil. Dette er til og med blitt sagt på TV og blitt tatt opp i intervjuer etter kampen. Utfordringen er selvsagt at dommere ikke kan være overalt, hele tiden. De har bare et par øyne og selv om de løper mer enn fotballspillerne så kan de ikke være overalt, hele tiden. Det kan kamera. Derfor snakker man nå om at videodømming vil bli mer og mer vannlig.

Kamera ser alt

Det er mange som tror at kamera ser alt, hele tiden. Så de mener at man kan bruke kamera for å se hva som skjer og kutte ut dommeren. Dessverre så er dette en sannenhet med modifikasjoner. Det er satt opp mange kamera som til sammen dekker hele banen. Bildene av kampen eller spillerne kan forstørres så man kan se flere detaljer. Det som er vanskeligere å forstå er at kameraene styres av personer. Disse personene velger hva de skal fokusere på. Ideelt sett så dekker de hele banen, hele tiden. Ofte så er fokuset på ballen og dermed vil man ikke se eventuelle andre ting som skjer ute på banen.

Dommeren på banen

Dommeren er ute på banen med spillerne og har en oversikt over hva som skjer. I tillegg så har de linjedommere som hjelper dommeren å holde kontrollen og ser flere detaljer. Kombinasjonen gir dommerlaget full oversikt, men det er klart at de ikke klarer å se alt. Derfor er det ikke uvanlig at både spillere, trenere og publikum diskuterer dommerens avgjørelse. Dommeren må ta avgjørelser basert på noe de ser på banen og avgjørelsen må tas raskt. De kan ikke se hendelsen fra alle vinkler og de kan ikke ”spole tilbake” og se nøyere på det som skjer. Derfor er det ikke rart at mange av avgjørelsene blir gjenstand for diskusjon etterpå når man ser TV-bildene og man gjerne får snakket med flere av spillerne.

En kombinasjon?

Ettersom verken kamera alene eller dommeren alene er en god løsning, så har det blitt snakket mye om at man bør vurdere å få til en kombinasjonsløsning. Man bør ha en fjerde dommer som sitter foran en tv-skjerm og kan komme med synspunkter basert på hva de ser på kamera. Ulempen med dette er selvsagt at avgjørelsene fort kan ta lenger tid. Så man må stoppe spillet i flere minutter mens fjerdedommeren ser nøye igjennom filmen. For i dag så kan man akseptere at dommeren tar feil fordi man vet at dommeren ikke ser alt. Hvis man skal få inn videodømming så er det en risiko for at det vil komme kritikk på at fjerdedommerne ikke tok seg tid til å se alle detaljene. Uansett hvordan man legger opp dette så er det ingen enkel løsning.