Det er ikke enkelt å eie et fotballag i dag. Det er har svært mange fått erfare. Det er ikke få klubber som har måtte slå seg selv konkurs eller har fått store bøter fordi de ikke har kunnet møte de store kravene som stilles til stadion, anlegget og spillerne.

Spillerens lønnsnivå

Det er mange fotballspillere som er skikkelig flinke og kampen om de aller beste spillerne er hard. Det er pengene som snakker høyest i denne sammenhengen og klubbene med mest penger klarer å toppe laget sitt. På denne måten så får de flere seire og de får flere sponsorer. Flere sponsorer betyr flere penger i kassen, men det er ikke alltid nok penger. Så det blir en vanskelig balansegang. Kjøpe de beste spillere og vinne kampene eller kjøpe rimeligere spillere og risikere å tape flere kamper.

Oppgradering av stadion

Mange av stadion anleggene er eldre og må oppdateres. Dette koster mye penger og det er ingen garanti for at man vil få flere til å komme på kamper selv om man har et moderne stadionanlegg. Det er også lag og foreninger som har valgt å bygge et helt nytt stadion. Dette er selvsagt også svært dyrt og man må gjerne få hjelp av investorer. Flere har valgt å samarbeide med andre idrettsforeninger eller andre foreninger. Da kan man legge opp til at klubbene/foreningene deler anlegget. Så får man maksimalt ut av anlegget og får brukt det hele uken. Ulempen er selvsagt at når man deler anlegget med andre så vil andre ha muligheten til å bruke anlegget også. Så treninger må legges opp etter en streng timeplan og man må kanskje inngå flere kompromiss.

Utgifter / inntekter

Det er vanskelig å få til en god balansegang når det kommer til utgifter / inntekter. Spesielt ettersom mange av inntektene er uforutsigbare. Utgiftene er konstante. Spillerne skal ha lønn, treneren skal ha lønn og mange andre skal få lønn. Så er det utgiftene til stadion og annet. Samlet sett så er dette en stor sum og dette skal betales ut månedlig med lite slingringsmonn. Når det kommer til inntekter så er det noe helt annet. Noen av inntektene er faste, investorer som har investert i laget og inntekter fra tv-overførte sendinger. Mange andre inntekter er uklare i begynnelsen av sesongen. Dette er inntekter fra billettsalg, fra ekstra reklame som kommer fordi laget gjør det svært bra og fra salg av forskjellige spillere. Disse viktige kronene er knyttet til prestasjoner. Taper laget mange kamper så forsvinner disse inntektskildene. Da står man igjen med bare utgifter. Dette er noe som må jobbes med i fremtiden, men foreløpig er dette et kjent problem.